نیاز من طلبه
یاالله. 🌾موضوع:آفات طلاب. 🌾یکی دیگراز آفات طلاب مسأله عزلت گزینی وتفکرات متحجرانه می باشدبه گونه ای که طلبه فکرکندبادوری وکناره گیری ازمردم،ورعایت زهدتصنعی وحرام کردن چیزهایی که خدابراوحلال کرده است،می تواند بیشتر مثمر ثمر باشد درحالیکه امام صادق علیه السلام می فرمایند:"زهدوبی اعتنایی به دنیا،تباه ساختن مال وحرام کردن حلال نیست،بلکه زهداین است که به آنچه دردست توست مطمئن ترازآنچه دردست خدای عزوجل است نباشی."(پس طبق این روایت می توان گفت انسان زاهد کسی است که درهمه شرایط فقط برخداتوکل واعتمادکند واراده وقدرت خداوندرافوق اراده هاوقدرتها بداند.) پس طلبه نبایدمحتجرباشدوسردرخود فروببرد وازوقایع بیرون بی خبرباشد. شایدگوشه نشینی واستفاده نکردن ازعلوم وفنون درگذشته مانعی نداشت اما امروزه که اسلام حکومت را به دست گرفته است وچشم مردم ودیگر کشورهای جهان به ایران اسلامی است که آیا روحانیت وعلمای اسلام می توانند کشوری رااداره کنتد؟ آیا می توانند از مکر وحیله کشورهای ابرقدرت جان سالم به درببرند وازمنافقین داخلی وخارجی درامان باشند؟قطعا این گونه امورباتفکرات متحجرانه وعزلت. گزینی وساده لوحی میسر نخواهدبودبلکه بایددرمتن جامعه وبامردم باشندوازاخبارورویدادهای اطرافش باخبرباشد.امام خمینی ره می فرمایند:خطرتحجرگران ومقدس نمایان احمق درحوزه های علمیه کم نیست ،طلاب عزیز لحظه ای از فکراین مارهای خوش خط وخال کوتاهی نکنند.اینان مروج اسلام آمریکایی اندودشمن رسول خدا"ص"،آیادرمقابل این افعی هانبایداتحادطلاب حفظ شود. "کتاب آفات طلاب"
ادامه مطلب
[ سه شنبه 4 شهریور 1393  ] [ 03:08 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]

۱۰ توصیه رهبر انقلاب درباره‌ی آداب نماز:

 

 

 

۱. برای حضور قلب در نماز تمرین کنیم
نماز قالبی دارد و مضمونی؛ جسمی دارد و روحی. مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نماند. نمیگوئیم جسم بیروح نماز هیچ اثری ندارد؛ چرا، بالاخره یک اثرکی دارد؛ اما آن نمازی که اسلام و قرآن و شرع و پیغمبر و ائمه (علیهم‌السّلام) این همه روی آن تأکید کردند، نمازی است که جسم و روحش هر دو کامل باشد. این جسم هم متناسب با همان روح فراهم شده؛ قرائت دارد، رکوع دارد، سجود دارد، به خاک افتادن دارد، دست بلند کردن دارد، بلند حرف زدن دارد، آهسته حرف زدن دارد. این تنوع برای پوشش دادن به همه‌ی آن نیازهائی است که به وسیله‌ی نماز بایستی برآورده شود که هر کدام رازی در جای خود دارد و مجموعه‌ی اینها، قالب و شکل نماز را به وجود میآورد. این شکل خیلی مهم است، لیکن روح این نماز توجه است؛ توجه. بدانیم چه کار داریم میکنیم. نماز بیتوجه - همان طور که عرض کردم - اثرش کم است. ۱۳۸۷/۰۸/۲۹

انسان نماز را خوب بخواند، با توجه بخواند، حضور قلب داشته باشد. حضور قلب یعنی انسان از آنچه که میگوید و آنچه که در ذهنش میگذرد و بر زبانش جاری میشود، غافل نباشد؛ اینجور نباشد که نفهمد. مثلاً من که حالا دارم با شما حرف میزنم، خب، شما مخاطبید. انسان توجه دارد که یک مخاطبی دارد و دارد گوش میکند و دارد حرف میزند. در نماز هم همین جور باشد؛ یک مخاطبی داشته باشیم، با او حرف بزنیم. من حتّی عرض میکنم اگر کسی معنای نماز را هم نداند، اصلاً هیچ نداند معنای این عبارات چیست، اما همین قدر بداند دارد با یکی حرف میزند، دارد با خدا حرف میزند، این قضیه انسان را نزدیک میکند - «قربان کلّ تقىّ»- این خودش مقرب است؛ تا اینکه حالا مثل ماها که معنایش را میدانیم و تفسیرش را میدانیم و چندین کتاب درباره‌اش خوانده‌ایم، اما وقتی که نماز میخوانیم، بالمرّه یادمان میرود که چه کار داریم میکنیم.۱۳۹۰/۰۱/۲۳

حضور قلب و توجه، کاری است که به تمرین احتیاج دارد. کسانی که این کارها را کرده‌اند و بلدند، به ما یاد میدهند که انسان باید در حال نماز، خود را در حضور یک مخاطب عالیشأن و عالی‌مقام که خالق هستی است و مالک همه‌ی وجود انسان است، احساس کند. هر مقدار از نماز که توانست این حالت را داشته باشد، به تعبیر روایات این نماز، نمازِ مقبول است و آن خاصیت و اثر را خواهد بخشید. و دیگر آثار نماز - که نمیشود آثار نماز را در چند جمله یا در چند فقره‌ی کوتاه خلاصه کرد - بر این مترتب میشود. ۱۳۸۵/۰۶/۲۷

۲. معنای کلمات نماز را بدانیم
همه‌ی آحاد نمازگزار باید سعی کنند که نماز را با توجه به معانی کلمات بخوانند، یعنی در نماز با خدای عزیز و رحیم سخن بگویند. این است آن سرچشمه‌ی فیضی که جان نمازگزار را سیراب میکند. البته این حقیقت نباید دستاویزی برای نفس بهانه‌گیر باشد که اگر توفیق چنین توجه و حضوری نیافت، نماز را ترک کنند. نماز در هر صورت واجب و فریضه است و تارکِ نماز بزرگترین فرصت ارتباط با خداوند سبحان را از دست میدهد.
لازم است دست‌اندرکاران، اوراقی شامل ترجمه‌ی نماز در همه‌ی سطوح، فراهم و میلیونها نسخه از آن را در همه جا منتشر کنند. به هر کسی باید این امکان را بدهید که معانی کلمات نماز را بفهمد. ۱۳۷۷/۰۶/۱۸
البته کسانی که عربی نخوانده‌اند و معنای این جملات را نمیدانند، اگر در حال نماز همین اندازه توجه پیدا کنند که با خدا حرف میزنند و به یاد خدا باشند، این هم بهره خوبی است؛ ولی سعی کنید که معنای نماز را بدانید. یاد گرفتن معنای نماز، کار خیلی آسانی است؛ خیلی زود میتوانید ترجمه این چند جمله را یاد بگیرید. نماز را با توجه به معنای آن بخوانید. این نماز است که «قربان کلّ تقىّ» خواهد بود. نمازْ نزدیک‌کننده انسان به خداست اما نزدیک‌کننده انسان باتقوا. ۱۳۶۹/۰۲/۰۶

۳. مستحبات نماز، حضور قلب را افزایش می‌دهد
در روایات برای حالات مختلف نماز یک خصوصیاتی را گذاشتند؛ واجب نیست، مستحب است. در وقت ایستادن به کجا نگاه کنید؛ در وقت سجده کردن به کجا نگاه کنید؛ در وقت رکوع، بعضی از روایات دارد، چشمتان را ببندید؛ بعضی روایات دارد به جلو نگاه کنید؛ این خصوصیات همه کمک میکند به آن حالت حضور و توجهی که برای انسان لازم است. ۱۳۸۷/۰۸/۲۹


۴. نماز را با اخلاص بجا آورید نه از روی ریا

نمازی که انسان میخواند، اگر به قصد تقرب به خدا بخواند، توجهش به خدا باشد، با اخلاص نماز بخواند، این بالاترین عبادتهاست؛ اگر همین نماز را برای ریا بخواند، این نماز میشود معصیت و خود آن نماز، میشود گناه. ریا، گناه کبیره است؛ مصداقش هم میشود همان نمازی که از روی ریا خوانده شد. ۱۳۸۷/۰۶/۰۵


۵. مراقب باشیم نماز بی‌توجه قساوت قلب می‌آورد

رحمت خدا بر مرحوم شیخ محمد بهاری که در یکی از نوشته‌هایشان می‌گویند که دعا و ذکر و شاید نماز، وقتی بی‌توجه تکرار می‌شود، قساوت می‌آورد! نماز می‌خوانیم، نمازِ مایه‌ی قساوت. چرا؟ چون در حال نماز حضور قلب نداریم، توجه نداریم. پس این نماز یا با توجه است، که مایه‌ی رقت و قرب و لطافت و صفاست؛ یا نمازِ بی‌توجه است، که آن وقت به گفته‌ی ایشان مایه‌ی قساوت قلب است. ۱۳۸۷/۰۸/۱۵


۶. در جوانی خود را به خوب نماز خواندن عادت دهید

جوانها اگر از حالا عادت کنند به نماز خوب، وقتی به سن ماها رسیدند، نماز خوب خواندن برایشان دیگر مشکل نیست. در سنین ما آدمی که عادت نکرده باشد به نماز خوب، نماز خوب خواندن ممکن است، اما مشکل است. برای آنکه از جوانی عادت کرده به اینکه خوب نماز بخواند؛ یعنی نماز با توجه - نماز خوب معنایش نماز با صدای خوش و قرائت خوب نیست؛ یعنی نمازِ با توجه، با حضور قلب؛ قلبش در محضر پروردگار حاضر باشد؛ از دل و با دل حرف بزند - آن وقت این سجیه‌ی او میشود و دیگر برایش زحمت ندارد؛ تا آخر عمر همینجور خوب نماز میخواند. ۱۳۸۷/۰۸/۲۹


 

۷. نباید نماز را سبک بشماریم
امام صادق (علیه‌السّلام) در بیمارىِ رحلت به وصىّ‌شان میفرمایند که: «لیس منّی من استخفّ بالصّلوة»؛ از ما نیست کسی که نماز را سبک بشمارد. استخفاف یعنی سبک شمردن، کم‌اهمیت شمردن. حالا این نمازِ با همه‌ی این خصوصیات، با همه‌ی این فضائل، چقدر از انسان وقت میگیرد؟ نماز واجب ما - این هفده رکعت - اگر انسان بخواهد با دقت و با قدری ملاحظه بخواند، فرض کنید سی و چهار دقیقه وقت میگیرد، والّا کمتر وقت خواهد گرفت. ما گاهی اوقات میشود که پای تلویزیون در انتظار برنامه‌ای که مورد علاقه‌ی ماست نشسته‌ایم و قبل از آن، دائم تبلیغات، تبلیغات، تبلیغات - بیست دقیقه، پانزده دقیقه - که هیچ کدام هم به درد ما نمیخورد، مینشینیم گوش میکنیم و بیست دقیقه وقتمان را از دست میدهیم، برای خاطر آن برنامه‌ای که میخواهیم. بیست دقیقه‌های زندگی ما اینجوری است. منتظر تاکسی میشویم، منتظر اتوبوس میشویم، منتظر رفیقمان میشویم که بیاید جائی برویم، منتظر استاد میشویم که سر کلاس دیر کرده، منتظر منبری میشویم که دیر به مجلس رسیده؛ همه‌ی اینها - ده دقیقه، پانزده دقیقه، بیست دقیقه - به هدر میرود. خوب، این بیست دقیقه و بیست و پنج دقیقه و سی دقیقه را برای نماز - این عمل راقی، این عمل بزرگ - مصرف کردن مگر چقدر اهمیت دارد. ۱۳۸۷/۰۸/۲۹

۸. نماز را اول وقت بخوانید
کار درست و نیک را باید هر چه زودتر انجام بدهیم؛ مثل عبادات، مثل نمازِ اولِ وقت و مثل بقیه‌ی کارهایی که موقت است، هر چه انسان آن کار را در لحظات اول و نزدیکتر به آن لحظات اول انجام بدهد، این فضیلت بیشتری دارد؛ چون انسان احساس می‌کند تکلیف را انجام داد و در تأخیر آفاتی هست؛ انسان خود را از آن آفات برکنار می‌دارد. ۱۳۸۵/۰۹/۲۴
مؤمن هیچ کار خیری را هم از روی خجالت و حیا ترک نمیکند. به بعضیها میگویند: آقا! چرا فلان جا نماز یا نافله یا نماز اوّل وقتتان را نخواندید؟ میگویند خجالت کشیدیم! نه؛ از روی حیا، هیچ کار نیکی را ترک نکنید. خواهند گفت متظاهر است؟ بگویند. خواهند گفت خودشیرینی میکند؟ بگویند. اگر حرفی حقّ است و اگر کاری خوب است، آن را به‌خاطر ملاحظه دیگران ترک نکنید. ۱۳۷۸/۰۵/۰۸
کار کردن در یک کارگاه علمی، کارگاه آموزشی، مرکز تحقیقات، فلان کلاس درس و فلان دانشگاه، هیچ منافاتی با این ندارد که انسان نمازش را اول وقت، با توجه و با احساس حضور در مقابل خداوند بجا آورد. این، دل شما را شستشو میدهد. شماها جوانید و دلهای شما نورانی است. ۱۳۸۵/۰۶/۲۵
در محیط دانشجویىِ جوان، پرداختن به معارف دینی، پرداختن به الگوهای دینی، توسلات به پروردگار، توسلات به ائمه (علیهم السلام)، خواندن دعای عرفه، برگزاری مراسم اعتکاف و خواندن نماز جماعت، بسیار خوب است. البته این را هم عرض بکنم؛ در مراسم مذهبی به روح مراسم توجه کنید؛ فقط صورت سازی نباشد؛ انسان شعری بخواند، اشکی بگیرد یا بریزد. روح دعا و نماز عبارت است از ارتباط با خدا، آشنا شدن با خدا، بهره بردن از معنویت، پاکیزه کردن و پیراستن روح، و پالایش کردن ذهن از وسوسه ها. نماز را با توجه و اول وقت بخوانید. تحجر بد است؛ فکر نکردن در لایه های زیرین ظواهر، عیب بزرگی است؛ مواظب باشید به این عیب دچار نشوید. ۱۳۸۴/۰۲/۱۹

۹. نماز را به جماعت و در مسجد بخوانید
نشانه‌ی دیگر [حق‌گزاری نماز]، آبادی مساجد و افزایش نمازهای جماعت است، و این به معنای بروز برکات نماز در سطح همکاری و همدلی اجتماعی است. بیشک این فریضه نیز با همه‌ی اتکالش به عامل درونی یعنی توجه و ذکر و حضور، همچون دیگر واجبات دینی، ناظر به همه‌ی عرصه‌ی زندگی انسان است و نه به بخشی از آن یعنی زندگی فردی و شخصی هر کس. و آن‌جا که پای فعالیّت و نشاط دستجمعی افراد جامعه به میان میآید، نماز همچون گرم‌ترین و پرشورترین عبادت دستجمعی، نقش بزرگی را بر عهده میگیرد. مظهر این خصوصیت، همین نمازهای جماعت پنجگانه و نماز جمعه و نمازهای عید است. ۱۳۷۳/۰۶/۱۰
کیفیت یافتن نماز بدین معنی است که نماز، با حال و حضور ادا شود؛ نمازگزار به نماز با چشمِ «میعاد ملاقات با خدا» بنگرد و در آن، با خدای خود سخن بگوید و خود را در حضور او ببیند؛ نماز را تا میتواند در مسجد و تا میتواند به جماعت بگزارد. ۱۳۹۲/۰۶/۱۳

۱۰. تا می‌توانید نافله بخوانید!
توصیه‌ی‌ مؤکد اینجانب‌ به‌ همه‌ بویژه‌ جوانان‌ آن‌ است‌ که‌ خود را با نماز مأنوس‌ و از آن‌ بهره‌مند سازند. یعنی‌ این‌ که‌ نماز را با توجه‌ به‌ معنی‌ و با احساس‌ حضور در محضر پروردگار متعال‌ جلت‌ عظمته‌، به‌ جای‌ آورند و این‌ کار را با تمرین‌، بر خود هموار و آسان‌ سازند و تا بتوانند نوافل‌، مخصوصا نافله‌ی‌ نمازهای‌ صبح‌ و مغرب‌ را نیز ادا کنند. و اگر هنوز در میان‌ کسان‌ و نزدیکان‌ و دوستان‌ آنان‌، کسی‌ هست‌ که‌ خود را از فیض‌ نماز محروم‌ کرده‌ باشد، او را از این‌ گناه‌ بزرگ‌ و خسارت‌ عظیم‌ بازدارند و این‌ کار را با زبان‌ خوش‌ و رفتار حکیمانه‌ انجام‌ دهند، البته‌ پدران‌ و مادران‌ نسبت‌ به‌ نماز فرزندان‌ خود مخصوصا نوجوانان‌، مسؤولیت‌ بیشتری‌ دارند. ۱۳۷۴/۰۶/۱۴

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27005


ادامه مطلب
[ دوشنبه 3 شهریور 1393  ] [ 12:49 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
«مذاکره‌‌ با آمریکا» در رفع تحریم فایده‌‌‌ای نداشت

۵۵ مورد تحریم هسته‌ای پس از توافق ژنو توسط آمریکا

 

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gifhttp://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان وزارت امور خارجه و سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور فرمودند: «در یک سال اخیر به‌خاطر مسائل حساس هسته‌ای و تجربه‌ای که مطرح شد انجام بشود، بنا شد مسئولان تا سطح وزارت خارجه تماس‌ها، نشست‌ها و مذاکراتی داشته باشند... اما در مجموع معلوم شد مذاکره برخلاف تصورات برخی‌ها، به هیچ چیز کمک نمی‌کند... آمریکایی‌ها نه‌تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند! البته می‌گویند این تحریم‌ها، جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه‌ی تحریم هم، فایده‌ای نداشته است.» این گزارش به فهرست اقدامات آمریکا در وضع تحریم علیه ایران پس از آذرماه ۹۲ پرداخته است:

۳ آذر ۹۲ ایران و گروه ۱+۵، توافقنامه‌ی ژنو را به امضا رساندند و هر یک از دو طرف در ازای امتیازاتی که از طرف مقابل دریافت کردند، متعهد به انجام برخی تعهدات شدند که یکی از چالشی‌ترین این موارد، بحث خودداری از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بود. در مذاکرات ژنو این بندها مورد توافق قرار گرفته است:
- «هیچ تحریم جدیدی از طرف شورای امنیت سازمان ملل بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.»

- «هیچ تحریم جدیدی از طرف اتحادیه‌ی اروپا بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع نمی‌شود.»

- «دولت آمریکا، با همکاری مستمر و ایفای نقش متناسب رئیس جمهور و کنگره، مانع اعمال تحریم‌های جدید علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد شد.»

همچنین در مقدمه‌ی توافق ژنو یا همان «برنامه‌ی اقدام مشترک» نیز تصریح شده است:
«در طول این مدت همه‌ی طرف‌های ماجرا تلاش خواهند کرد تا فضای سازنده برای انجام مذاکرات با حسن‌نیت، پابرجا باقی بماند.»
 
فیلم: برکت مذاکره
نکته‌ی اصلی این‌جاست که در توافق ژنو برای راستی‌آزمایی این‌که ایران به تعهدات خود عمل کرده یا نه؛ مسئول آن تعیین شده و آژانس قرار است این کار را انجام دهد و این نهاد نیز تاکنون در دو گزارش رسمی خود تأیید کرده که ایران بند به بند تعهدات خود در ژنو را انجام داده است و حتی وزارت خارجه‌ی آمریکا نیز هفته‌ی گذشته در گزارشی همین موضوع را اعلام کرد.

با این حال، عملکرد آمریکا طی هشت ماه سپری‌شده از توافق ژنو، نشان می‌دهد برخلاف ادعاهایی که مطرح می‌شود ماشین تحریم آمریکا علیه ایران متوقف نشده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده به‌ویژه بر پایه‌ی گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا در طی حدود هشت ماه پس از توافق ژنو بیش از ۵۵ مورد تحریم جدید از سوی آمریکا علیه شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد با ادعای ارتباط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران یا مسائل حقوق بشر و تروریسم اعمال شده است. البته این تعداد شامل موارد جزئی نیست که قطعاً تعداد این تحریم‌ها را افزایش خواهد داد. همچنین اتحادیه اروپا نیز ۱۷ شرکت و فرد را در ارتباط با ایران تحریم کرد. این اتحادیه در تاریخ هشت آذر ۹۲، «شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران» و ۱۶ شرکت کشتیرانی را با ادعای حمایت از برنامه‌ی هسته‌ای و دور زدن تحریم‌ها، تحریم کرد.

* اعتراض روسیه به تحریم‌های آمریکا
در زمستان ۹۲ و دو ماه پس از اعمال گسترده‌ی تحریم‌های جدید علیه ایران، تیم هسته‌ای کشورمان مذاکرات کارشناسی وین را در اعتراض به رفتار آمریکایی‌ها ترک کرد. تحریم‌های جدید حتی با واکنش وزارت خارجه‌ی روسیه مواجه شد و این وزارت‌خانه با صدور بیانیه‌ای، تحریم‌های جدید را «نقض مستقیم توافقنامه‌ی ژنو» و نیز «نقض قوانین بین‌المللی» خواند. تحت چنین شرایطی است که حتی مقامات آمریکایی اذعان می‌کنند توافق ژنو دستاورد مهمی برای اقتصاد ایران نداشته است.

* گزارش معاون خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های ایران
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول مستقیم تحریم‌های ایران در این وزارتخانه است، همین ماه در جمع نمایندگان کنگره گفت: «بسته‌ی کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است.» وی افزود: «ما سال گذشته زمانی که برنامه‌ی اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم که انتظار نداریم بسته‌ی کاهش تحریم‌ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد، و این بسته این کار را نکرده است.» کوهن ادامه داد: «شرکت‌ها دلایل خوبی برای تردید در زمینه‌ی تجارت با ایران دارند. عمده‌ی تحریم‌ها پابرجا هستند و ما قویاً قصد داریم که به اجرای تحریم‌های سخت ادامه دهیم.» کوهن به سناتورها اطمینان داد که: «معتقدیم منابع لازم برای تضمین این‌که تحریم‌ها به شیوه‌ی مؤثر اجرا می‌شوند را در اختیار داریم و تحریم‌ها را ادامه خواهیم داد.»

* درآمد ۱۵/۵ میلیارد دلاری آمریکا از جریمه چند بانک به بهانه نقض تحریم
با این حال، اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال‌های اخیر منافع بسیاری برای آمریکا داشته است. یکی از مهم‌ترین جریمه‌هایی که اخیراً رسانه‌ای شد، جریمه‌ی ۹ میلیارد دلاری بانک «بی. ان. پی. پاریباس» فرانسه بود که حتی صدای فرانسوا اولاند رئیس جمهور و لوران فابیوس وزیر خارجه‌ی این کشور را هم درآورد. به‌دنبال جریمه‌ی بانک بی ان پی پاریباس، آسوشیتدپرس طی گزارشی به نحوه‌ی هزینه کردن جریمه‌ی بی‌سابقه‌ی این بانک پرداخت و نوشت، ایالت نیویورک نزدیک به ۳.۳ میلیارد دلار از این رقم را دریافت خواهد کرد. بر اساس این گزارش، فرماندار ایالت نیویورک قصد دارد این مبلغ را به بودجه‌ی سالانه‌ی این ایالت اضافه کند. این رقم بیش از کل بودجه‌ی سالانه زندان‌ها یا برنامه‌های رفاهی کودکان ایالت نیویورک است.

البته این جرایم فقط به این بانک محدود نیست. به گزارش نیویورک تایمز، صرف‌نظر از تمامی اثراتی که این جریمه‌ها و اقرارها می‌تواند برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در بر داشته باشد و حتی موجب متضرر شدن مشتریان شود، نکته‌ی جالب توجه درآمدزایی هنگفت واشنگتن از این جریمه‌ها است. نیویورک تایمز نوشته که با یک جمع ساده از مبالغی که تنها برای برخی بانک‌ها ذکر شده است، به رقم ۵.۶ میلیارد دلار می‌رسیم که با اضافه شدن مبلغ جریمه‌ی بی ان پی پاریباس این رقم به ۱۵.۴ میلیارد دلار می رسد.

 

http://farsi.khamenei.ir/others-report?id=27206

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه 3 شهریور 1393  ] [ 12:38 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]

 

طلبه ها چگونه خرید می كنند؟

 

طلبه ها در خریدشان سعی میكنند بر اساس ارزشهایی كه حوزه برای انها تولید كرده است رفتار كنند، مثلا در خرید لباس سعی میكنند لباسی خرید كنند كه خیلی جلب توجه نكند خصوصا در خرید لباس زنانه، لباسی باشد كه با فرهنگ اسلامی و بومی سازگار باشد.

به گزارش نیمروز، نویسنده وبلاگ نامه های حوزوی نوشت:طلبه ها نیز همانند بقیه مردم برای خرید احتیاجات خود به مراكز خرید مراجعه میكنند اما شاید بخاطر ملبس بودن برخی از آنها و در نظر داشتن برخی از ارزشها و فرهنگ خاص طلبگی شاید خرید آنها كمی متفاوت باشد. براستی طلبه ها از كجا خرید میكنند؟ محدودیت های طلبه های ملبس در خرید چیست؟ چه معیارهایی را رعایت میكنند؟

مكان های خرید:

1-خرید های كوتاه مدت: طلبه ها خریدی های روزانه و كوتاه مدت خود را از همان مغازه های سركوچه تهیه میكنند تهیه اجناسی از قبیل ماست ، شیر، تنقلات برای بچه و... اما برخی از طلبه در رجوع به مغازه های اطراف ممكن است توجه داشته باشند كه مثلا این فروشنده چه مقدار رعایت شئونات اسلامی را میكند، با زنان نامحرم چگونه رفتار میكند، حقوق مشتری را رعایت میكند یا نه، همه اینها میتواند در رجوع طلبه ها برای خرید موثر باشد از این رو مغازه ای كه مالك آن مذهبی و با انصاف است بیشتر میتواند مورد توجه طلاب باشد، نكته دیگر اینكه طلبه ها سعی میكنند از یك مغازه بصورت مرتب خرید نكنند چرا كه اساتید اخلاق همیشه تاكید میكردند كه برخی از فروشندگان به مراجعه طلبه حساس هستند و ولو برای خرید یك پفك مراجعه كند در ذهن فروشنده میماند و بعدا با خود میگوید این طلبه این همه پول را از كجا آورده است كه هر روز به مغازه می آید از این رو طلبه ها سعی میكنند به چند مغازه متفاوت جهت خرید روزانه مراجعه كنند.

2- خرید های میان مدت: خرید های میان مدت خرید هایی است كه برای یكی دوماه نیاز را رفع میكند مانند برنج، روغن، چای و... طلبه ها در قم برای این قبیل خرید ها معمولا به فروشگاه جانبازان واقع در خیابان دور شهر مراجعه میكنند، این فروشگاه ماهیتی نسبتا مذهبی دارد از این رو طلبه ها احساس راحتی دارند و فشاری را از طرف اطرافیان تحمل نمیكنند از سوی دیگر قیمتهای این فروشگاه زیر قیمت بازار است. البته این فروشگاه عمومی است و مراجعه كنندگان پرشماری دارد، البته ارزاقی متناسب با توان طلبه ها عرضه میكند ارزاق برای خانواده های متوسط و بعضا ضعیف، البته نباید در این میان نقش زنان طلاب را نیز نادیده گرفت چرا كه بسبب ارتباطاتی كه با همسران طلاب دارند ورود و خروج ارزاق و برخی از اجناس مورد نیاز را بهم اطلاع میدهند بقول معروف همسران برخی از طلاب در این زمینه كاملا بروز هستند. البته نباید همه طلبه ها را در یك سطح قرار داد برخی از طلبه ها شغل و درآمدی غیر از طلبگی دارند و از این رو وضعیت مناسب تری ابرای خرید دارند اما برخی دیگر كه اكثریت را تشكیل میدهند وضعیت چندان مناسبی ندارند حتی دیده میشود برخی از آنها در سال دوكیلو گوشت مصرف نمیكنند.

3-خرید های میان طلبگی: برخی از طلبه ها خاستگاه روستایی دارند و هنوز هم پدر و مادر و اقوامشان در روستا ساكن بوده و تولیدات كشاورزی دارند از این رو برخی از تولیدات را برای دوستانشان نیز پیشنهاد میكنند مثلا ممكن است پدر یكی از طلبه ها تولید كننده سیب زمینی باشد و طلاب میتوانند بدون واسطه سیب زمینی مورد نیاز را از ایشان تهیه كنند كه در این صورت ارزانتر از بیرون نیز خواهد بود، با گذری تابلو اعلانات مدارس علمیه و شهرك مهدیه و پردیسان كه طلبه ها در آن ساكن هستند میتوان بسیاری از این نوع عرضه جنس را مشاهده كرد، مثلا عرضه عسل كوهستان، رب طبیعی، شیره انگور صد در صد طبیعی، پیاز و سیب زمینی و... این نوع خرید در میان طلبه هایی كه ارتباطهای گسترده ای دارند بیشتر متداول است. البته باید توجه داشت كه طلبه ها به مقوله رزق حلال حساسیت ویژه ای دارند از این رو كوچكترین حدس و شبهه ای در این زمینه میتواند آنها را از خرید منصرف كند.

محدودیت های خرید با لباس روحانیت: خرید كردن با لباس روحانیت كمی مشكل است از این رو برخی از طلبه ها بدون لباس برای خرید میروند اما برخی دیگر با لباس روحانیت برای خرید میروند، برخی از مردم كنجكاو هستند تا روحانی را در كنار همسرش ببینند و دیده میشود زمانی كه طلبه ای با همسرش است نگاههای زیر چشمی و احیانا اشاره هایی برای دیدن این صحنه وجود دارد بصورت خیلی ساده زنان و دختران دوست دارند ببیند زن طلبه قیافه خوبی دارد یا نه، چه نوع لباسی پوشیده است و دیگران نیز ممكن است كنجكاوی هایی داشته باشند، روحانیان سنتی معمولا با همسر و فرزندان به خرید نمی رفتند اما طلبه های جوان چنین محدودیتی برای خود نمی بینند، ممكن است این نوع كنجكاویها برای برخی طلبه ها ناخوشایند باشد، از سوی دیگر فضای برخی از مراكز خرید حال و هوای مناسبی ندارد مثلا موسیقی خاصی پخش میشود و اساسا طلبه احساس میكند مناسب نیست در این مركز حضور پیدا كند، یا اینكه با ورود به یكی از مغازه ها دختری را میبیند كه حجاب مناسبی ندارد و با دیدن حاج آقا خود را كمی جمع و جور میكند، اضافه بكنید این مساله را كه طلبه بخواهد در مورد لباس همسر خود نیز نظر بدهد و چند لباس را بخواهند امتحان كنند تصور كنید در ذهن آن فروشنده چه میگذرد، شاید برای او طبیعی باشد اما واقعیت این است كه حوزه طلبه ها را بگونه ای تربیت كرده است كه تحمل این چنین فضاهایی برای طلبه ها سخت است حتی برخی از همسران طلبه ها دائم شكایت میكنند كه همسرشان برای خرید لباس حوصله ندارد و دوست دارد از اولین مغازه خرید را انجام دهد و از بازار فرار كند. البته برخی از طلبه ها نیز معتقدند باید مردم طلبه ها را در بین مردم ببینند و زندگی آنها را مشاهده كنند كه انها هم مثل مردم هستند و زندگی می كنند اما بهر ترتیب این محدودیت ها وجود دارد كه البته ممكن است برخی از انها نیز توهمی بیش نباشد.

معیارها در خرید: طلبه ها در خریدشان سعی میكنند بر اساس ارزشهایی كه حوزه برای انها تولید كرده است رفتار كنند، مثلا در خرید لباس سعی میكنند لباسی خرید كنند كه خیلی جلب توجه نكند خصوصا در خرید لباس زنانه، لباسی باشد كه با فرهنگ اسلامی و بومی سازگار باشد. از این رو لباسهایی كه بنوعی نشانی از فرهنگ غرب را دارد مورد توجه طلبه ها قرار نمیگیرد البته باید توجه داشت كه همین معیار باعث شده است لباس متناسب با سلیقه طلاب كمتر پیدا شود و آنها شاكی باشند كه فرهنگ جامعه مورد هجوم فرهنگی قرار گرفته است، از سوی دیگر طلبه ها توجه دارند در حدی باشد كه مردم متوسط و ضعیف استفاده میكنند از این رو لباسهای گران قیمت و اشرافی خریداری نمیكنند البته خیلی هایشان توانش را نیز ندارند، البته همسر طلبه با این مقوله كاملا آشنا است و برای خود وی نیز رعایت این ارزشها اولویت دارد، اما در برخی اوقات مشكل با بچه ها است چرا كه ممكن است كودك لباس یا كفشی را دوست داشته باشد یا رنگ خاصی را پیشنهاد كند و بقول معروف در شان طلبه نباشد و بچه در حدی نیست كه بتوان در مورد ارزشهای مورد نظر طلبه با او گفتگو كرد، از این رو گاهی ممكن است مشكلاتی پیش آید از سویی شان طلبگی باید رعایت شود از سوی دیگر سلیقه بچه نباید سركوب شود. طلبه های ممكن است برای خود نیز لباس روحانیت تهیه كنند در قم فروشگاه هایی مخصوص عرضه این نوع لباس است كه معمولا از انجا تهیه میكنند البته خیلی انتخاب سخت نیست چرا كه شكل لباس مشخص است و فقط در زمینه جنس و رنگ میتوان نظر داد.

 

 

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه 3 شهریور 1393  ] [ 12:18 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 1 ]

 

نقش تبلیغ در تحول حوزه

رسالت حوزه تبلیغ است یعنی خیلی چیزهایی که الان ارزش اصلی شده و چشم ها را پر کرده است رسالت حوزه نمی باشد.

 

شهید مطهری می گوید وقتی به شهر آمدم در ابتدا دیدم آنچه من می دانم به درد کسی نمی خورد و آنچه دیگران نیاز دارند من ندارم.

 

اتفاقا ایشان بسیاری از مباحث خود را از دل همین تراث دینی حوزه ارائه می داد مسئله این بود که ارتباط با نیاز و مشکل است که موجب مفید شدن اطلاعات و کارآمدی آنها می شود.

 

ما چه این مرحله و چه مرحله دوم؛ یعنی تبدیل مشکل به مسئله و انتخاب مسئله همه تاثیر واقعی و نقش اساسی تبلیغ را نشان نمی دهند تبلیغ در مرحله فرضیه سازی هم دخیل است مبلغ بیش از دیگران انسان و جامعه را تجربه خواهد کرد و فرضیه سازی بیش از هر چیز وابسته به قدرت حدس است و قدرت حدس زمانی تقویت می شود که افراد در فضای مورد نظر تنفس کرده باشند.

 

نظریات امام خمینی در باب فقه بیش از هر چیز وابسته به عینیت گرایی و ارتباط او با مردم و انسان ها بوده است نظریه خطابات قانونی او که مخاطب شارع را جامعه می داند نه فرد و صورت مولا و عبد را که به صورت سنتی در اصول ما شکل گرفته به هم می زند و فرض جدیدی مطرح می کند از همین قبیل است.

 

حدس قوه بسیار ارزشمندی است و دانش مدیون حدس است اما چگونه می توان این قوه را تقویت کرد ؟

ارائه مباحث و ارتباط دو سویه با جامعه ای که قرار است این نظریات را در خود تجلی دهد می تواند این قوه را قوت ببخشد همواره کسانی که در فضای یک دانش بیشتر غوطه می خورند حدس های قوی تری دارند و دانش دین دانشی است که دو سوی دارد انسان و جامعه از سویی و نقل و متن از سوی دیگر.

 

موضوع و حکم که ارکان هر حکم شرعی است در این وضعیت شناخته می شود و در همین فضا فطرت انسان و جامعه بیشتر درک می شود.

 

کشف بنای عقلا که از ارکان حجت های اصولی است احتیاج به انس با فطرت های بشری دارد برای اینکه بتوان ذوق و سلیقه و انفعال و غیره را از حکم فطری آنها بازشناخت و بماند که به عقیده عده ای چون علامه طباطبایی جامعه نیز روح دارد و فطرتی پس تکلیف دارد و ثواب و عقابی و چگونه می توان با این جامعه رابطه برقرار کرد.

 

نظریات صائب را در دین معمولا کسانی می دهند که از جهتی خوب به خود شناسی می پردازند و کار تهذیبی می کنند و از سوی دیگر به شناخت جامعه دست می زنند البته این نکته نیز مغفول نیست که خود شناسی قوت جامعه شناسی را هم بالا می برد ولی رابطه با انسان ها و ارائه دین به آنها از معدات رشد این شناخت می باشد.

 

مسئله دیگر جمع آوری اطلاعات مفید است شاید کمتر این بحث را مطرح کرده باشند که آهنربایی که با آن اطلاعات جمع آوری می شود چیست بارها شنیده اید که تفکر حرکت در معلومات برای کشف مجهولات است، اما چگونه این معلومات از طومار دانایی های ما جدا می شود این هم به قوه حدس مرتبط است و اهمیت آن را بیان کردیم؛

 

بعلاوه که امروزه یکی از مهم ترین روش های کشف اطلاعات اقدام پژوهی است یعنی درگیری با عینیت و کشف اطلاعات جدید، اما برای تحلیل اطلاعات و ارزش گذاری اطلاعات ملاک های مختلفی وجود دارد.

 

اینجا این بحث را می توان مطرح کرد که آیا نمی توان ملاک ارزش گذاری اطلاعات را چیزی بیش از صدق قرار داد چنان که در فقه و اصول ملاک ارزش گذاری حجیت است که وسعتی بیش از صدق و مطابقت با واقع دارد اینکه پایگاه حجیت چه باشد مسئله قابل توجهی است،

 

اما قطعا ثمردهی گزاره ها و کارآمدی آنها در نزدیک کردن انسان به خدا می توان یکی از این ویژگی ها باشد اینجا است که عده ای از فضلای حوزه معتقدند ما می توانیم رشته دانشی مجزایی به نام «علم برای ایمان» داشته باشیم .

 

که در واقع در آن دانشی تولید می شود که اثرش رشد دل و ایمان انسان به سمت خداوند باشد این مسئله ای است که اگر بتوانیم مبانی معرفت شناسانه آن را دفاع کنیم -که ظاهرا قابل دفاع هم هست - افق جدیدی را برای حوزه علمیه باز خواهد کرد اما به غیر از این حتی اگر ملاک را صرفا صدق گزاره ها هم بدانیم ارتباط با عینیت می تواند قدرت بررسی تطبیق با واقع و نزدیک کردن پاسخها به واقعیت و لااقل احتمال تطبیق را بالا ببرد.

 

تبلیغ به شرط آن که درست تبیین شود و اجرا گردد می تواند یک فعالیت پژوهشی باشد و محققین و پژوهش گران ما تولید دانش را به عنوان یکی از ثمرات تبلیغ به نظاره بنشینند.

 

این مختصر برای توضیح مسئله کافی نیست، اما می تواند لااقل طرح بحث مفیدی برای توجه به نقش تبلیغ در تغییر تا عمق حساسیت های حوزه باشد. قطعا تبلیغ اگر محور توجه قرار بگیرد می توان نظام پژوهشی حوزه و فعالیت پژوهشی هر محقق حوزوی اعم از فیلسوف و کلامی و اخلاقی و فقیه را تحت تاثیر قرار دهد.

 

و همین روشن می کند که تبلیغ چگونه می تواند نظام آموزشی حوزه را نیز متحول کند تبلیغ می تواند حوزه را زنده و پویا کند همواره حضور در جمع های مبلغ نشاط افزا است اینها بیش از همه ارکان حوزه فضای پر انگیزه و با نشاط حوزه را نشان می دهند چرا این فضا تمام فضای حوزه را اعم از کتابخانه ها و کلاس های درس را فرا نگیرد.

 

نظام آموزشی حوزه می تواند با این رویکرد تربیت های مختلف متناسب با وظایف اجتماعی و تبلیغی مختلف داشته باشد طلاب می توانند از ابتدا به قصد تبلیغ تربیت شوند در این صورت ریزش حوزوی و طلابی که در میانه راه از مسیر علم آموزی جدا می شوند نیز به کار جامعه خواهند آمد و نیروهایی با نشاط و کارآمد خواهیم داشت.

 

بهترین راه برای تغییر هر دستگاهی توجه به رسالت و خروجی آن است به نظر می آید خروجی بهترین نقطه برای رشد و ارتقای هر سازمان باشد خروجی دستگاه روحانیت رشد و تربیت دینی جامعه و انسان ها است و از این جا اگر شروع به تعریف و بازسازی کنیم کل این ساختار و فرآیندهای آنها به تناسب و هماهنگ رشد خواهد نمود.

 

آموزش تبلیغ محور خواهد توانست کل موضوعات درسی را در مراحل مختلف علم آموزی متحول نماید، به عنوان مثال اولا یک تلقی درست و قوی از دین به طلاب داده خواهد شد مثلا کتاب های شهید مطهری در ابتدای کار اولویت بیشتری نسبت به سیوطی و مغنی پیدا خواهد کرد.

 

رهبری می فرماید من اگر جای حوزه علمیه بودم طلاب را مجبور می کردم که آثار این شخصیت را بخوانند و تلخیص کنند و امتحان بدهند تنها چنین رویکردی است که توجیه می کند چرایی محور قرار دادن این نوع دروس را که در بالا توضیح داده شد که نظر ایشان نسبت به وظیفه اصلی حوزه چیست.

 

رسالت حوزه تبلیغ است یعنی خیلی چیزهایی که الان ارزش اصلی شده و چشم ها را پر کرده است رسالت حوزه نمی باشد.

 

کار اخلاقی در محور فعالیت های حوزه مخصوصا در سال های اول قرار خواهد گرفت و از آنجا که بیان شد پژوهش تبلیغ محور چگونه ممکن است می توان محصولات عمیق پژوهشی نیز از این نیروها انتظار داشت.

 

به هر حال به نظر می رسد که این غایت مهم حوزه های علمیه باید به عنوان روح حاکم در همه فعالیت های حوزوی خود را به صورت برنامه های روشن نشان دهد.

 


 

پدید آورنده : علی مهدیان

منبع : حوزه نت

تهیه و تنظیم :محمد حسین امین ، گروه حوزه علمیه تبیان


ادامه مطلب
[ دوشنبه 3 شهریور 1393  ] [ 12:07 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]

در مورد شهید خلیلی

سلام علي آقا ... دلم یهویی هواتوكرد.

چقدر دیر شناختمت،چقدر دیر ...

بمیرم برای پدر و مادر و علي الخصوص آبجی کوچولوت كه ماه رمضان امسال بدون تو براشون یه جور دیگه ست!

علي آقا اجازه میدی داداش خطابت كنم؟

داداش خوش بحالت...

خوش بحالت كه دل شیر داشتی و غیرت تو وجودت بود.

خوش بحالت!

ما فقط بلدیم دم از شهادت بزنیم.حتی خوب بلدیم كه بگیم شهادت تنها برای اهل درد است و از این شعارها ولی هیچوقت "عمل کردن" رو بلد نیستیم...

داداش علي بعضی وقت ها از خودم میپرسم اون دوتا دختر خانمی كه شما جونت رو برای حفظ آبرو و حیثیت و امنیتشون کف دستت گرفتی کجا هستند؟

حال و احوال شون چطوره؟

اصلا میدونن چه اتفاقی برای داداش علي ما افتاده یا نه؟!!

تغییری کردند یا اونها هم مثل بقیه ای كه خودت هم در نامه زیبایت به حضرت آقا اشاره کردی صرفا گفتند: ... نباید خودش رو قاطی این ماجرا میکرد؟!؟

اصلا اون دودختر خانم به کنار...

بقیه میدونن شما ماه ها با رگ پاره گردن چه دردهایی متحمل شدی؟

خبر از دردهای مادر و آبجی کوچولو شما دارند؟

خبر داریم!!!!؟

اگه خبر داریم پس چرا وضع حجاب و عفاف روز به روز بدتر میشه..


ادامه مطلب
[ سه شنبه 17 تیر 1393  ] [ 12:15 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]

 یااباصالح المهدی ادرکنا

ویژگیهای مبلغ دین از دیدگاه مقام معظم رهبری دام ظله

تهذیب نفس:

آن چیزی که در محدوده جمع کسانی که اهل منبرند -چه حرفه آنها این است و چه در کنار حرفه اصلی به آن می پردازند -واقعا"باید معلوم باشد،این است که اگر ما می خواهیم  مردم را موعظه بکنیم ،لازمه آن در درجه اول اتعاظ نفسی خود ماست.برای کسی که بنابر گویندگی دین دارد،تهذیب نفس ،یک امر الزامی است تا از دل بگوید و حرف او دارای اثر بشود و عملش ،قول او راتقویت کند وشاهدی برآن باشد.( دیدار باروحانیون ومبلغان در آستانه ماه محرم 70/4/20)امروز دنیا دنیای فاسدی است و فساد دنیا به همه مناطق عالم سرریز می شود .دیوار وحصن و حصاری هم نیست ؛مگر تبلیغ و تبیین صحیح.این تبلیغ صحیح را چه کسانی باید انجام دهند؟انسانهایی که خودشان استوار و محکم باشند وآنان،همین جوانان و روحانیونی هستند که معارف دینی را می خوانند و فرا می گیرند وبیان می کنند ؛اینها از لحاظ اخلاقی و روحی باید خیلی استوار پولادین و تاثیر ناپذیر باشند.( بیانات مقام معظم رهبری در شروع درس خارج فقه73/6/20 *

 

عمل مبلغ رساترین تبلیغ یاضد تبلیغ:

ما درفلان شهر یاروستا، برای تبلیغ وارد می شویم؛رفتار،نشست و برخاست،معاشرت،نگاه و عبادت ما،دل بستگی یا دل بسته نبودن ما به تنعمات دنیوی وخورد و خواب ما ،رساترین تبلیغ یا ضدتبلیغ است؛درست باشد تبلیغ است،غلط باشد ضد تبلیغ است.مادر محیط اجتماعی و محیط زندگی چطور می توانیم دل مردم را به منشاء گفتارخودمان مطمین کنیم واعتماددآنها را برانگیزیم؛در حالی که از مذمت شهوات دنیوی حرف می زنیم ودر عمل خدای نکرده خودمان طور دیگری عمل می کنیم؟!از مذمت دل سپردن به پول و حرکت کردن و مجاهدت کردن در راه زیاده خواهی های دنیوی حرف بزنیم،اما عمل ما طور دیگری باشد!چطور چنین چیزی ممکن است اثر بکند؟!یا اثر اصلا" نمی کند ؛یااثرزودگذر می کند یا اثری می کند که بعد با کشف واقعیت کار ما،درست به ضد اثر تبدیل می شود!بنابراین عمل بسیار مهم است.(بیانات در دیار با روحانیون و مبلغین در استانه ماه محرم84/11/5)

 

 


ادامه مطلب
[ یک شنبه 15 تیر 1393  ] [ 08:05 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]

   یااباصالح المهدی ادرکنا

 

ویژگیهای مبلغ دین از دیدگاه مقام معظم رهبری دام ظله

بهره مندی از سطح بالای علمی:

در گذشته تصور غلطی در ذهن بعضی از ماها بود که بحمدلله بعدها مرتفع شد ؛ماخیال می کردیم که اگر کسی اهل علم و مجتهد است نمی تواند اهل منبر یا روضه خوان باشد ؛ایندو را،در دو سطح مختلف مشاهده می کردیم!آن کسی که می خواهد این سه وظیفه را عهده دار بشود،چه بهتر است که در معارف دینی ،در فقه اسلام،درعلوم و فنون رایج در حوزه های علمیه که ملاک فهم احکام است ،در سطح بالا ،بلکه اعلی باشد!منبر را با این چشم ببینیم.*دیدار باروحانیون و مبلغان در آستانه ماه محرم 70/4/20*


ادامه مطلب
[ یک شنبه 15 تیر 1393  ] [ 08:03 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
🌼ویژگیهای مبلغ دین از دیدگاه مقام معظم رهبری دام ظله🌼حضور علمی و عاطفی در میان جامعه:سوره مبارکه احزاب خطاب به نبی اکرم صلی الله علیه وآله این طور می فرماید: * یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا" ومبشرا" و نذیرا" - *و داعیا"الی الله باذنه و سراجا"منیرا"این، همان مشکله امروز بشر است که اینچیزها را ایجاب میکند؛(ارسلناک شاهدا")؛ اول گواه بودن ، شاهد و حاضر بودن است . باید در میان آحاد بشر حضور معنوی علمی و عاطفی داشته باشد؛ بدون این نمی شود.بعد از آنکه شاهد و ناظر بر امور مردم بود ، آنوقت وظایف عملی شروع می شود :اول هم * مبشرا"، بعد  نذیرا"*# دیدار باروحانیون مصلی ارومیه75/2/26
ادامه مطلب
[ یک شنبه 15 تیر 1393  ] [ 08:01 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]

یا ابا صالح المهدی ادرکنا 

 مقام معظم رهبری در دیدار جمع زیادی از روحانیون فضلا و مبلغان اسلامی در آستانه ماه مبارک رمضان27/10/74

 

عزیزان من !اگر این کارها ( سامان دهی تبلیغ )شد،حقیقت درخشنده ای که در اختیار شماست به طور طبیعی حداقل فضای جهان اسلام را روشن خواهد کرد ؛دشمن هم،هیچ کاری نمیتواند بکند !وقتی خلاء نبود و پاسخ فکری به طور مناسب داده شدو معضلات ذهن مخاطبین به شکل حکیمانه ای حل گردید و گره ها باز شد دشمن چه کار میتواند بکند؟!تبلیغ دشمن چه تاثیری می تواند ببخشد؟! حرف 'درست اینجاست :وقتی خلاءبود دشمن همه کار می تواند بکند ودر خانه ماهم ،می تواند نفوذ کند و جوانان مارا ببرد و بعد،ماباید بدویم تا به او برسیم! *نباید بگذارید چنین وضعی پیش آید*


ادامه مطلب
[ یک شنبه 15 تیر 1393  ] [ 07:46 ب.ظ ] [ عاشق حضرت ] [ نظرات 0 ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.

تعداد کل صفحات :  ::      <   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  

درباره وبلاگ

خداکند که رضایم فقط رضای تو باشد/ هوای نفس نباشد همه هوای تو باشد
نويسندگان